همانند ادم برفی ای که عاشق افتاب شده

رفتنت رفتن جان است...!

 

خودت میدانی...

 

:(


+ تاریخ دوشنبه هفتم مهر 1393 | ساعت3 PM | نویسنده بانو
|